0:00
/
0:00

Bất Phục / 不服 (Live) - Uông Tô Lang (Silence Wang), Triệu Tiểu Đường (Zhao Xiao Tang), Tạ Khả Dần (Xie Ke Yin), Từ Tử Nhân (Roada Xu), Đới Manh (SNH48), Mạc Hàn (SNH48), Đoàn Nghệ Tuyền (Duan Yi Xuan)

5,262

Lời bài hát: Bất Phục / 不服 (Live)

Ca sĩ: Uông Tô Lang (Silence Wang), Triệu Tiểu Đường (Zhao Xiao Tang), Tạ Khả Dần (Xie Ke Yin), Từ Tử Nhân (Roada Xu), Đới Manh (SNH48), Mạc Hàn (SNH48), Đoàn Nghệ Tuyền (Duan Yi Xuan)


人生是梦境一道解不开的谜
Rén shēng shì mèng jìng yí dào jiě bù kāi de mí
Life is a dream that cannot be solved

何时才梦醒现实它醍醐灌顶
Hé shí cái mèng xǐng xiàn shí tā tí hú guàn dǐng
When will you wake up to reality

有太多困境
Yǒu tài duō kùn jìng
There are too many troubles

将自己陷入了泥泞
Jiāng zì jǐ xiàn rù le ní nìng
You have to walk through the mud

有多少人就倒在
Yǒu duō shǎo rén jiù dǎo zài
How many people fall down

自己心里的暴风雨
Zì jǐ xīn lǐ de bào fēng yǔ
In the storm of their own heart

挣扎着自言自语(DDD, Roada, Momo and silence)
Zhēng zhá zhe zì yán zì yǔ
Struggle to talk to yourself

挣扎着歇斯底里(Hu)
Zhēng zhá zhe xiē sī dǐ lǐ (Hu)
Struggle with hysteria (Hu)

有多少人挣扎着(Hu)
Yǒu duō shǎo rén zhēng zhá zhe (Hu)
How many people are struggling (Hu)

慢慢踩过别人头顶(Hu)
Màn màn cǎi guò bié rén tóu dǐng (Hu)
Stepping over another person's head slowly (Hu)

都为了自己的目的急功又近利 (Hu)
Dōu wèi le zì jǐ de mù dì jí gōng yòu jìn lì (Hu)
All for their own ends, just looking for a quick success (Hu)

我调整呼吸这恐惧寒冷到背脊 (Hu)
Wǒ tiáo zhěng hū xī zhè kǒng jù hán lěng dào bèi jǐ (Hu)
I adjust my breathing, The fear is cold down to my spine (Hu)

我不怕输
Wǒ bú pà shū
I'm not afraid to lose

我只怕自己有点孤 独
Wǒ zhǐ pà zì jǐ yóu diǎn gū dú
I'm just afraid that i’ll be a little lonely

我不嫉妒
Wǒ bù jí dù
I don't envy

哪怕你笑 我活的糊涂
Nǎ pà nǐ xiào wǒ huó de hú tu
Even if you laugh at my silly life

我算不清楚
Wǒ suàn bù qīng chu
I don't know

多辛苦都值得付出
Duō xīn kǔ dōu yuàn yì fù chū
It doesn’t matter how hard it’ll all be worth it

只要不停步在 (ha)
Zhǐ yào bù tíng bù zài (ha)
As long as I don't stop(ha)

以后通往来时的路 (ha)
Yǐ hòu tōng wǎng lái shí de lù (ha)
In the future another road that appears (ha)

如果你愿意收留 (ah)
Rú guǒ nǐ yuàn yì shōu liú (ah)
If you’re willing to accept me (ah)

我今晚就带我回家 (ah)
Wǒ jīn wǎn jiù dài wǒ huí jiā (ah)
I'll take myself home tonight(ah)

但是第二天清晨 (ah)
Dàn shì dì èr tiān qīng chén (ah)
But the next morning (ah)

请别用力把我留下 (ah)
Qǐng bié yòng lì bǎ wǒ liú xià (ah)
Please don't force me to stay(ah)

我还有路要走我忍不住怒吼 (ah)
Wǒ hái yǒu lù yào zǒu wǒ rěn bú zhù nù hǒu (ah)
Because I still have a road to walk, I can’t help but roar(ah)

我还有路要走我忍不住怒吼 (ah)
Wǒ hái yǒu lù yào zǒu wǒ rěn bú zhù nù hǒu (ah)
Because I still have a road to walk, I can’t help but roar(ah)

何处才是归途容我一身傲骨
Hé chù cái shì guī tú róng wǒ yì shēn ào gǔ
Where is the way home for my pride

反正我不会哭
Fǎn zhèng wǒ bú huì kū
I won't cry anyway

我只想被人们记住
Wǒ zhǐ xiǎng bèi rén men jì zhù
I just want to be remembered by the people

我永远不知足用这一生来赌
Wǒ yóng yuǎn bù zhī zú yòng zhè yì shēng lái dǔ
I'll never feel satisfied with what I have, i’ll gamble with my life

反正我不怕输
Fǎn zhèng wǒ bú pà shū
Anyway I'm not afraid to lose

我用爸妈给的天赋
Wǒ yòng bà mā gěi de tiān fù
I’ll use the gifts my parents gave me

不服
Bù fú
I refuse to accept my fate

就算我陷入沼泽
Jiù suàn wǒ xiàn rù zhǎo zé
Even if I sink into a swamp

也不顺从别人的法则
Yě bú shùn cóng bié rén de fǎ zé
I won’t follow the laws of others

青春就像趟列车
Qīng chūn jiù xiàng tàng liè chē
Youth is like a train

你的梦想做了乘客
Nǐ de mèng xiǎng zuò le chéng kè
And your dreams are its passengers

我从不歌颂悲怆
Wǒ cóng bù gē sòng bēi chuàng
I never sing of sorrow

我只想改写结局
Wǒ zhǐ xiǎng gái xiě jié jú
I just want to change the ending

我也对自己失望
Wǒ yě duì zì jǐ shī wàng
I was disappointed in myself, too

至少这样不空虚
Zhì shǎo zhè yàng bù kōng xū
At least now I don’t feel empty

我曾经错过
Wǒ céng jīng cuò guò
I once missed an opportunity

我懦弱像一个疯子
Wǒ nuò ruò xiàng yí gè fēng zi
I was weak like a madman

我曾经退缩
Wǒ céng jīng tuì suō
I used to shrink back

我懦弱我真的幼稚
Wǒ nuò ruò wǒ zhēn de yòu zhì
I am weak I am really naïve

我还有路要走我忍不住怒吼
Wǒ hái yǒu lù yào zǒu wǒ rěn bú zhù nù hǒu
I still have a road to walk, I can’t help but roar

我还有路要走我忍不住怒吼
Wǒ hái yǒu lù yào zǒu wǒ rěn bú zhù nù hǒu
I still have a road to walk, I can’t help but roar

何处才是归途容我一身傲骨
Hé chù cái shì guī tú róng wǒ yì shēn ào gǔ
Where is the way home for my pride

反正我不会哭
Fǎn zhèng wǒ bú huì kū
I won't cry anyways

我只想被人们记住
Wǒ zhǐ xiǎng bèi rén men jì zhù
I just want to be remembered by the people

我永远不知足用这一生来赌
Wǒ yóng yuǎn bù zhī zú yòng zhè yì shēng lái dǔ
I'll never feel satisfied with what I have, i’ll gamble with my life

反正我不怕输
Fǎn zhèng wǒ bú pà shū
Anyways, I'm not afraid to lose

我用爸妈给的天赋
Wǒ yòng bà mā gěi de tiān fù
I’ll use the gifts my parents gave me

不服
Bù fú
I refuse to accept my fate

Ha ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah
Ha ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah

又在梦的边缘 醒来却感谢拥有了今天 (ah)
Yòu zài mèng de biān yuán xǐng lái què gǎn xiè yǒng yǒu le jīn tiān (ah)
I was about to dream but woke up yet I’m thankful that I have today (ah)

活在裂缝撕裂自我 双肺渴望着新鲜 (ah)
Huó zài liè fèng sī liè zì wǒ shuāng fèi kě wàng zhe xīn xiān (ah)
I live in the cracks of myself, my lungs wish for fresh air (ah)

太多现实的问题让我窒息 (ah)
Tài duō xiàn shí de wèn tí ràng wǒ zhì xí (ah)
Too many problems in reality suffocate me (ah)

睁眼即是黑夜的压㧕 (ah)
Zhēng yǎn jí shì hēi yè de yā liǔ (ah)
When
Xem toàn bộ
Nghe nhạc mp3 Bất Phục / 不服 (Live) do ca sĩ Uông Tô Lang (Silence Wang), Triệu Tiểu Đường (Zhao Xiao Tang), Tạ Khả Dần (Xie Ke Yin), Từ Tử Nhân (Roada Xu), Đới Manh (SNH48), Mạc Hàn (SNH48), Đoàn Nghệ Tuyền (Duan Yi Xuan) thể hiện, thuộc thể loại Nhạc Hoa hay nhất - Download Nhac - ca nhạc mp3. nghe và tải nhạc nhanh với tốc độ cao, ca nhạc mp3 trực tuyến với nhiều thể loại. Hãy nghe và thưởng thức âm nhạc tại nhé.

Cập nhật từ ca sĩ Uông Tô Lang (Silence Wang), Triệu Tiểu Đường (Zhao Xiao Tang), Tạ Khả Dần (Xie Ke Yin), Từ Tử Nhân (Roada Xu), Đới Manh (SNH48), Mạc Hàn (SNH48), Đoàn Nghệ Tuyền (Duan Yi Xuan) đã có trên Tai Nhac Mien Phi Ve Dien Thoai với bài hát Bất Phục / 不服 (Live) thuộc thể loại Nhạc Hoa. Bài hát này đã được nghe rất nhiều trong ngày. Các bạn có thể nghe và tải nhạc, playlist/album, MV/Video miễn phí tại đây.

Quý khách hãy nhiệt tình ủng hộ và chia sẻ website của chúng tôi nhé!